Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Časopis Oceňování

OceňováníČasopis Oceňování (ISSN 1803-0785) byl založen v roce 2008 jako recenzovaný vědecký časopis Vysoké školy ekonomické – Institutu oceňování majetku. Vychází čtvrtletně ve spolupráci Institutu oceňování majetku a Fakulty financí a účetnictví. Jeho hlavním posláním je prezentovat nejnovější poznatky a výsledky výzkumu v oblasti oceňování podniků a oceňování majetku, a to pedagogickým a vědeckým pracovníkům, studentům i odborné veřejnosti. Cílem tohoto časopisu je napomáhat ke zkvalitnění teorie oceňování a zároveň zprostředkovat nové poznatky odhadcovské a znalecké praxi.

Časopis je od roku 2009 zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2020/3-4

STATI

Jakub Mašek – Radana Šmídová:
Výše a struktura odměňování vedoucích pracovníků: případová studie Německo

Hoang Long Pham:
Přehled teorií kapitálové struktury

Markéta Pláničková:
Využití Embedded Value v oceňovací praxi

Barbora Rýdlová – Ivana Svatová:
Vliv optimalizace pracovního kapitálu na hodnotu podniku – část 1 empirické studie

Veronika Staňková – Miloš Mařík:
K problému výběru porovnatelné skupiny podniků pro ocenění a nástin budoucího výzkumu s využitím strojového učení

Roman Šůstek:
Výchozí hodnota tvářecího stroje: nadstandardní výbava ohraňovacího lisu

vse-logo