Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Časopis Oceňování

OceňováníČasopis Oceňování (ISSN 1803-0785) byl založen v roce 2008 jako recenzovaný vědecký časopis Vysoké školy ekonomické – Institutu oceňování majetku. Vychází čtvrtletně ve spolupráci Institutu oceňování majetku a Fakulty financí a účetnictví. Jeho hlavním posláním je prezentovat nejnovější poznatky a výsledky výzkumu v oblasti oceňování podniků a oceňování majetku, a to pedagogickým a vědeckým pracovníkům, studentům i odborné veřejnosti. Cílem tohoto časopisu je napomáhat ke zkvalitnění teorie oceňování a zároveň zprostředkovat nové poznatky odhadcovské a znalecké praxi.

Časopis je od roku 2009 zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/2

STATI

Pavel Kohoutek – Tomáš Podškubka – Jiří Hlaváč:
Squeeze-out a spravedlivá hodnota

Veronika Machová – Tomáš Podškubka – Jiří Hlaváč:
Práce s datem ocenění a s tím spojené dostupné informace

Miloš Mařík – Pavla Maříková:
K vybraným problémům oceňování majetku s důrazem na oceňování podniku

Lenka Přečková – David Papáček:
Metodické postupy vedoucí ke stanovení pojistné hodnoty rodinného domu na českém pojistném trhu

vse-logo