Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Časopis Oceňování

OceňováníČasopis Oceňování (ISSN 1803-0785) byl založen v roce 2008 jako recenzovaný vědecký časopis Vysoké školy ekonomické – Institutu oceňování majetku. Vychází čtvrtletně ve spolupráci Institutu oceňování majetku a Fakulty financí a účetnictví. Jeho hlavním posláním je prezentovat nejnovější poznatky a výsledky výzkumu v oblasti oceňování podniků a oceňování majetku, a to pedagogickým a vědeckým pracovníkům, studentům i odborné veřejnosti. Cílem tohoto časopisu je napomáhat ke zkvalitnění teorie oceňování a zároveň zprostředkovat nové poznatky odhadcovské a znalecké praxi.

Časopis je od roku 2009 zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2021/4

STATI

Lukáš Hruboň:
Násobek EV / EBITDA: praktické poznámky k aplikaci

Martin Husák – Petr Marek:
Odchylky ocenění při sestavení odvětvových multiplikátorů na amerických společnostech

David Chudomský – Radana Šmídová:
Kvantifikace výnosnosti vlastního kapitálu Budějovického Budvaru při alternativní finanční struktuře – případová studie

Veronika Staňková:
Může být strojové učení užitečné ve financích podniku a jeho ocenění? Přehled současného výzkumu

vse-logo