Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oponenti 2016

 • Baláž Martin, Ing. MBA ConstRealEst, Prologis, ředitel pro pronájem a výstavbu v České republice a na Slovensku
 • Banye Alena (Ptáčková), Ing., odhadce, TOFI s.r.o.
 • Brabenec Tomáš, Ing. Ph.D. LL.M., BDO Appraisal Services – znalecký ústav, VŠE
 • Čada Karel, Ing. prom.práv. Ph.D., soudní znalec
 • Hlaváč Jiří, Ing., Ph.D., TPH Horwath Notia Consulting s.r.o.
 • Jezbera Lukáš, Ing., Planning and Analysis Manager, Home Credit
 • Klepková Vodová Pavla, doc. Ing., Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra financí
 • Knappek Libor, Ing., Venture Investors, soudní znalec
 • Kosinka Josef, Ing., soudní znalec
 • Kotrbová Jana, Ing., PricewatergauseCooper
 • Kučera Adam, Ing., ČNB
 • Legát Viktor, Ing. Mgr., PricewatergauseCooper
 • Luxemburg Patrik, Ing., KPMG Česká republika
 • Majduchová Helena, prof. Ing. Ph.D., EU Bratislava
 • Míček Tomáš, Ing., P3 Logistic Parks, ředitel pro ČR
 • Němečková (Černohorská) Jana, Ing., A-Consult plus, spol. s r.o.
 • Netušilová Pavla, Ing. Ph.D., ČNB, externí učitel ZČU v Plzni
 • Podškubka Tomáš, Ing. Ph.D., TPA Horwath
 • Režňáková Mária, prof. Ing. CSc., VÚT Brno, Fakulta podnikatelská, ředitelka Ústavu financí
 • Šantrůček Jaroslav, ČKOM
 • Štědra David, Ing., OSVČ
 • Tomášková Eva, Ing. Ph.D., Masarykova univerzita Brno, Katedra finančního práva a národního hospodářství
 • Tregler František, Ing., Penta Investments Ltd

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo