Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oponenti 2015

 • Čočková Jitka, Ing., soudní znalec
 • Dušek David, Ing. Ph.D., HVB Bank Czech Republic, a.s.
 • Hlaváč Jiří, Ing., Ph.D., TPH Horwath Notia Consulting s.r.o.
 • Hnilica Jiří, doc. Ing. Ph.D., VŠE, Katedra strategie
 • Jurečka Jan, Ing. CSc., důchodce
 • Kislingerová Eva, prof. Ing. CSc., Ekonomická náměstkyně Magistrát hl. m. Prahy
 • Kodera Jan, prof. Ing. Dr. CSc., VŠE, Katedra měnové teorie a politiky
 • Kopecká Štěpánka, Ing., B.S.O. spol. s r.o.
 • Kosinka Josef, Ing., soudní znalec
 • Křížová Zuzana, Ing. Ph.D., Masarykova univerzita Brno, Katedra financí
 • Kubíček Jan, Ing. CSc., odhace, KOPPREA
 • Malý Bedřich, Ing., YBN CONSULT – Znalecký ústav s.r.o.
 • Markovič Peter, doc. Ing. Ph.D., EU Bratislava
 • Němečková Jana, Ing., A-Consult plus, spol. s r.o.
 • Netušilová Pavla, Ing. Ph.D., ČNB, externí učitel ZČU v Plzni
 • Pivoňková Kateřina, Mgr., Krajský soud Praha
 • Pláničková Markéta, Ing. Ph.D., VŠE, KFOP
 • Podškubka Tomáš, Ing. Ph.D., TPA Horwath
 • Rajchlová Jaroslava, Ing. Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
 • Režňáková Mária, prof. Ing. CSc., VÚT Brno, Fakulta podnikatelská
 • Rýdlová Barbora, Ing., VŠE, KFOP
 • Sabo Ladislav, Ing., Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
 • Sedláková Iveta, Ing. Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině
 • Straňák Peter, Ing., Do 2015 RSM Tacoma Valuation
 • Šerák Michal, Ing., STRABAG a.s.
 • Šrenkel Ľudovít, Ing. Ph.D., EU Bratislava
 • Turczer Petr, Ing., BDO Appraisal services – znalecký ústav, a.s., úvěrový analytik Raiffeisenbank, a.s.
 • Vodová Pavla, doc. Ing., Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra financí
 • Zazvonil Zbyněk, Ing., soudní znalec
 • Zinecker Marek, doc. Ing. Ph.D., Vysoké učení v Brně, Fakulta podnikatelská

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo