Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oponenti 2009

 • Bilý Daniel, Ing. MBA, TPCA Czech, s.r.o.
 • Brabenec Tomáš, Ing., Appraisal Services – znalecký ústav
 • Brada Jaroslav, doc. Ing. Ph.D., VŠE, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
 • Filipová Iveta, Ing., Ministerstvo zdravotnictví
 • Grünwald Rolf, doc. Ing. CSc.
 • Hallerová Alena, Ing. CSc., ředitelka odboru Cenového ÚZSVM
 • Harumová Anna, doc. Ing. Ph.D., Ekonomická univerzita Bratislava
 • Hejduková Markéta, Ing., VŠE, Fakulta financí a účetnictví
 • Hlaváč Jiří, Ing. Ph.D., TPH Horwath Notia Consulting s.r.o.
 • Klimeš Vladimír, Ing., znalec
 • Kopta Jaroslav, Ing., znalecký ústav Profi-Ten, a. s.
 • Luxemburk Patrik, Ing., KPMG Česká republika
 • Markovič Peter, doc. Ing. Ph.D., Ekonomická univerzita Bratislava
 • Solmoši Marko, Ing., ČVUT
 • Sedláková Iveta, Ing. Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině
 • Szilágyi Mikuláš, doc. Ing. CSc., Žilinská univerzita v Žilině
 • Šajtlavová Tatiana, Ing., Žilinská univerzita v Žilině
 • Šerák Michal, Ing., Viamont DSP a.s.
 • Tregler František, Ing., Penta Investments Ltd

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo