Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oponenti 2008

 • Černohorská Jana, Ing., A-Consult plus, spol. s r.o.
 • Dušek David, Ing. Ph.D., HVB Bank Czech Republic, a.s.
 • Hallerová Alena, Ing. CSc., ředitelka odboru Cenového ÚZSVM
 • Harumová Anna, doc. Ing. Ph.D., Bratislavská škola práva
 • Heřman Jan, doc. Ing. CSc., VŠE, Fakulta podnikohospodářská
 • Hlaváč Jiří, Ing., TPH Horwath Notia Consulting s.r.o.
 • Jahodová Lucie, Ing., VŠE, Fakulta financí a účetnictví
 • Jurečka Jan, Ing. CSc., VŠE, Fakulta financí a účetnictví
 • Kopta Jaroslav, Ing., znalecký ústav Profi-Ten, a. s.
 • Kubíček Jan, Ing. CSc., odhace
 • Legát Viktor, Ing. Mgr., TPA Horwath Notia Consulting s.r.o
 • Luxemburk Patrik, Ing., American Appraisal, s.r.o.
 • Markovič Peter, doc. Ing. Ph.D., Ekonomická univerzita Bratislava
 • Nývltová Romana, Ing. Ph.D., vedoucí Institutu účetnictví a finančního řízení Škoda Auto – vysoká škola
 • Režňáková Mária, doc. Ing. CSc., VÚT Brno, Fakulta podnikatelská
 • Rýdlová Barbora, Ing., VŠE, Fakulta financí a účetnictví

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo