Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Seznam oponentů

Na této stránce je vždy na konci roku uveřejněn seznam všech oponentů příspěvků v rubrice Stati za uplynulý rok.

Ročník:

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/2

STATI

Pavel Kohoutek – Tomáš Podškubka – Jiří Hlaváč:
Squeeze-out a spravedlivá hodnota

Veronika Machová – Tomáš Podškubka – Jiří Hlaváč:
Práce s datem ocenění a s tím spojené dostupné informace

Miloš Mařík – Pavla Maříková:
K vybraným problémům oceňování majetku s důrazem na oceňování podniku

Lenka Přečková – David Papáček:
Metodické postupy vedoucí ke stanovení pojistné hodnoty rodinného domu na českém pojistném trhu

vse-logo