Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2022/2

Datum vydání: 18.11.2022

Počet stran: 76

Stati

Str. Autor a název
3 Milan Hrdý: Oborové standardy a cílová kapitálová struktura v investičním rozhodování a oceňování podniku
17 Lucie Jahodová: Empirický výzkum: plánování a odhad pokračující hodnoty při ocenění podniku
33 Pavla Maříková – Michael Miláček: Empirická analýza vybraných predikčních metod jako podkladu pro odhad dlouhodobého tempa růstu při výnosovém ocenění podniku
55 Jakub Mašek – Radana Šmídová: Analýza pražského trhu rezidenčních nemovitostí

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2022/2

STATI

Milan Hrdý
Oborové standardy a cílová kapitálová struktura v investičním rozhodování a oceňování podniku

Lucie Jahodová
Empirický výzkum: plánování a odhad pokračující hodnoty při ocenění podniku

Pavla Maříková – Michael Miláček
Empirická analýza vybraných predikčních metod jako podkladu pro odhad dlouhodobého tempa růstu při výnosovém ocenění podniku

Jakub Mašek – Radana Šmídová
Analýza pražského trhu rezidenčních nemovitostí

vse-logo