Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2022/1

Datum vydání: 12.5.2022

Počet stran: 55

Stati

Str. Autor a název
3 Štěpán Kohoutek – Pavla Maříková: Metodický postup při ocenění podniku tržními násobiteli
17 Markéta Pláničková – Lucie Jahodová: EBITDA – Jak na ni?
34 Lenka Přečková – Hana Janáčková: Pojistná hodnota majetku a jeho obvyklá cena v podmínkách České republiky
43 Petr Sunega – Martin Lux – Petr Kubala: Komparace kupních a odhadních cen bytů v ČR za rok 2019

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2022/1

STATI

Štěpán Kohoutek – Pavla Maříková:
Metodický postup při ocenění podniku tržními násobiteli

Markéta Pláničková – Lucie Jahodová:
EBITDA – Jak na ni?

Lenka Přečková – Hana Janáčková:
Pojistná hodnota majetku a jeho obvyklá cena v podmínkách České republiky

Petr Sunega – Martin Lux – Petr Kubala:
Komparace kupních a odhadních cen bytů v ČR za rok 2019

vse-logo