Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2021/3

Datum vydání: 4.11.2021

Počet stran: 85

Stati

Str. Autor a název
3 Jaroslav Brada: Problémy při odůvodňování správnosti plánovaných odčerpatelných peněžních toků v oceněních založených na metodách DCF
21 Pavla Maříková – Milan Dlabaja: Analýza a zhodnocení přístupu k nákladům kapitálu a kapitálové struktuře v českých znaleckých posudcích na ocenění podniku – 2. část
37 Pavla Maříková – Andrej Tóth: Odhad kapitálové struktury pro účely tržního oceňování podniku v podmínkách ČR – 2. část
70 Michal Novák: Oceňování start-upů: přehled přístupů a vliv nové investice na hodnotu start-upu

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2022/4

STATI

David Hejduk – Barbora Rýdlová
Vnitroskupinové financování z pohledu převodních cen

Jiří Hlaváč – Lukáš Pěsna – Veronika Kdolská
Převodní ceny – funkční a riziková analýza

Jiří Jakoubek – František Poborský – Jiří Teichmann
Posouzení transferových cen znalcem či daňovým poradcem

Boris Mišun – Karin Mašková – Marek Jindra
Případová studie – specifika nastavení převodních cen v kontextu ocenění závodu

Pavel Svačina
Přístupy a metody ocenění nehmotných aktiv – porovnání Směrnice OECD k převodním cenám a Mezinárodních oceňovacích standardů

vse-logo