Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2021/1

Datum vydání: 24.8.2021

Počet stran: 64

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Buus: Stručný přehled literatury k základnímu vztahu nelikvidnosti a cen akcií
24 Milan Hrdý: Výnosové oceňování podnikatelských subjektů v souvislosti se SARS-CoV-2
34 Pavel Huňáček – Ondřej Jíša: Vliv implementace účetního standardu IFRS 16 na výši ukazatele EV/EBITDA a ocenění podniku
47 Jakub Mašek – Radana Šmídová: Regulovaná báze aktiv a její vliv na zisk distributorů energetických komodit

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2022/1

STATI

Štěpán Kohoutek – Pavla Maříková:
Metodický postup při ocenění podniku tržními násobiteli

Markéta Pláničková – Lucie Jahodová:
EBITDA – Jak na ni?

Lenka Přečková – Hana Janáčková:
Pojistná hodnota majetku a jeho obvyklá cena v podmínkách České republiky

Petr Sunega – Martin Lux – Petr Kubala:
Komparace kupních a odhadních cen bytů v ČR za rok 2019

vse-logo