Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2020/3-4

Datum vydání: 28.12.2020

Počet stran: 74

Stati

Str. Autor a název
3 Jakub Mašek – Radana Šmídová: Výše a struktura odměňování vedoucích pracovníků: případová studie Německo
18 Hoang Long Pham: Přehled teorií kapitálové struktury
25 Markéta Pláničková: Využití Embedded Value v oceňovací praxi
37 Barbora Rýdlová – Ivana Svatová: Vliv optimalizace pracovního kapitálu na hodnotu podniku – část 1 empirické studie
51 Veronika Staňková – Miloš Mařík: K problému výběru porovnatelné skupiny podniků pro ocenění a nástin budoucího výzkumu s využitím strojového učení
65 Roman Šůstek: Výchozí hodnota tvářecího stroje: nadstandardní výbava ohraňovacího lisu

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2020/3-4

STATI

Jakub Mašek – Radana Šmídová:
Výše a struktura odměňování vedoucích pracovníků: případová studie Německo

Hoang Long Pham:
Přehled teorií kapitálové struktury

Markéta Pláničková:
Využití Embedded Value v oceňovací praxi

Barbora Rýdlová – Ivana Svatová:
Vliv optimalizace pracovního kapitálu na hodnotu podniku – část 1 empirické studie

Veronika Staňková – Miloš Mařík:
K problému výběru porovnatelné skupiny podniků pro ocenění a nástin budoucího výzkumu s využitím strojového učení

Roman Šůstek:
Výchozí hodnota tvářecího stroje: nadstandardní výbava ohraňovacího lisu

vse-logo