Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2018/4

Datum vydání: 8.2.2019

Počet stran: 66

Stati

Str. Autor a název
3 Martin Červený: Úroveň splnění základních a standardních náležitostí výnosových ocenění ve veřejných znaleckých posudcích
14 Petr Marek – Eva Dufková – Radana Šmídová: Kralicekův Quicktest a jeho metodické problémy
23 Miloš Mařík – Pavla Maříková: Reagenční funkce a koeficient beta při kalkulaci diskontní míry – 2. část (proměnlivá úroveň cizího kapitálu a různé diskontní míry pro daňový štít)
40 Barbora Rýdlová – Anna Staňková: Leasing při ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM – případová studie
51 Jaroslav Šantrůček – Michal Dohányos: Analýza provozního majetku pro výnosové ocenění podniku – část I.: Majetková podstata podniku

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2019/1

STATI

Tomáš Buus:
Přiměřené vypořádání (protiplnění) při vytěsněních

Viktor Hodek:
Přehled hlavních změn navrženého zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Jaroslav Kaizr:
Vybrané úvahy nad indexy komerčních nemovitostí

Pavla Maříková – Andrea Sýkorová:
Vliv dotací v pojetí českých účetních předpisů na ocenění podniku

DISKUSE

Lukáš Křístek:
Znalecké ocenění, squeeze-out a Ústavní soud ČR

vse-logo