Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2018/3

Datum vydání: 14.12.2018

Počet stran: 59

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Buus: K vybraným otázkám novelizace regulace činnosti znalců
15 Miloš Mařík – Pavla Maříková: Reagenční funkce a koeficient beta při kalkulaci diskontní míry – 1. část (stabilní úroveň cizího kapitálu)
29 Lucie Rudolfová: Korelace nákladů cizího kapitálu a vybraných finančních ukazatelů
43 Radana Šmídová – Jaroslava Holečková: Prognóza tržeb lékařských praxí závislých na kapitačních platbách

 Diskuse

Str. Autor a název
53 Josef Kosinka: Používané způsoby hodnocení majetku v ČR

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2019/1

STATI

Tomáš Buus:
Přiměřené vypořádání (protiplnění) při vytěsněních

Viktor Hodek:
Přehled hlavních změn navrženého zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Jaroslav Kaizr:
Vybrané úvahy nad indexy komerčních nemovitostí

Pavla Maříková – Andrea Sýkorová:
Vliv dotací v pojetí českých účetních předpisů na ocenění podniku

DISKUSE

Lukáš Křístek:
Znalecké ocenění, squeeze-out a Ústavní soud ČR

vse-logo