Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2018/3

Datum vydání: 14.12.2018

Počet stran: 59

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Buus: K vybraným otázkám novelizace regulace činnosti znalců
15 Miloš Mařík – Pavla Maříková: Reagenční funkce a koeficient beta při kalkulaci diskontní míry – 1. část (stabilní úroveň cizího kapitálu)
29 Lucie Rudolfová: Korelace nákladů cizího kapitálu a vybraných finančních ukazatelů
43 Radana Šmídová – Jaroslava Holečková: Prognóza tržeb lékařských praxí závislých na kapitačních platbách

 Diskuse

Str. Autor a název
53 Josef Kosinka: Používané způsoby hodnocení majetku v ČR

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/4

STATI

Martin Červený:
Úroveň splnění základních a standardních náležitostí výnosových ocenění ve veřejných znaleckých posudcích

Petr Marek – Eva Dufková – Radana Šmídová: 
Kralicekův Quicktest a jeho metodické problémy

Miloš Mařík – Pavla Maříková:
Reagenční funkce a koeficient beta při kalkulaci diskontní míry – 2. část (proměnlivá úroveň cizího kapitálu a různé diskontní míry pro daňový štít)

Barbora Rýdlová – Anna Staňková:
Leasing při ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM – případová studie

Jaroslav Šantrůček – Michal Dohányos:
Analýza provozního majetku pro výnosové ocenění podniku – část I.: Majetková podstata podniku

vse-logo