Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2018/2

Datum vydání: 4.10.2018

Počet stran: 59

Stati

Str. Autor a název
  3 Pavel Kohoutek – Tomáš Podškubka – Jiří Hlaváč: Squeeze-out a spravedlivá hodnota
21 Veronika Machová – Tomáš Podškubka – Jiří Hlaváč: Práce s datem ocenění a s tím spojené dostupné informace
29 Miloš Mařík – Pavla Maříková: K vybraným problémům oceňování majetku s důrazem na oceňování podniku
44 Lenka Přečková – David Papáček: Metodické postupy vedoucí ke stanovení pojistné hodnoty rodinného domu na českém pojistném trhu

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2019/1

STATI

Tomáš Buus:
Přiměřené vypořádání (protiplnění) při vytěsněních

Viktor Hodek:
Přehled hlavních změn navrženého zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Jaroslav Kaizr:
Vybrané úvahy nad indexy komerčních nemovitostí

Pavla Maříková – Andrea Sýkorová:
Vliv dotací v pojetí českých účetních předpisů na ocenění podniku

DISKUSE

Lukáš Křístek:
Znalecké ocenění, squeeze-out a Ústavní soud ČR

vse-logo