Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2018/1

Datum vydání: 27.4.2018

Počet stran: 78

Stati

Str. Autor a název
  3 Martin Červený: Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění
18 Milan Hrdý: Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy
33 Lukáš Hruboň: Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze
54 Darina Tauberová: Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2019/1

STATI

Tomáš Buus:
Přiměřené vypořádání (protiplnění) při vytěsněních

Viktor Hodek:
Přehled hlavních změn navrženého zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Jaroslav Kaizr:
Vybrané úvahy nad indexy komerčních nemovitostí

Pavla Maříková – Andrea Sýkorová:
Vliv dotací v pojetí českých účetních předpisů na ocenění podniku

DISKUSE

Lukáš Křístek:
Znalecké ocenění, squeeze-out a Ústavní soud ČR

vse-logo