Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2018/1

Datum vydání: 27.4.2018

Počet stran: 78

Stati

Str. Autor a název
  3 Martin Červený: Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění
18 Milan Hrdý: Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy
33 Lukáš Hruboň: Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze
54 Darina Tauberová: Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo