Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2017/4

Datum vydání: 29.12.2017

Počet stran: 74

Stati

Str. Autor a název
  3 Patrik Budský – Jan Dvořák: Průměrné multiplikátory odvětví a jejich komparace s daty z burzy
14 Lucie Jahodová: Možné rozdíly mezi metodami DCF a EVA v důsledku rozdílného vymezení investovaného kapitálu a čistých provozních aktiv
29 Jaroslav Kaizr: Nemovitosti v účetnictví společností zaměřených na průmyslové nemovitosti
42 Miloš Mařík – Pavla Maříková: Je věčná renta na bázi zisku vhodným způsobem odhadu výnosové hodnoty stabilizovaného podniku?
55 Pavel Svačina – Petr Heršálek: Odměny za zaměstnanecké vynálezy – přístupy, obvyklá výše a trendy v korporátním sektoru různých zemí

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo