Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2017/3

Datum vydání: 2.11.2017

Počet stran: 65

Stati

Str. Autor a název
  3 Lukáš Hruboň: Násobek EV/EBITDA: kvantifikace veličiny EBITDA
23 Miloš Mařík – Pavla Maříková: Ještě jednou k problému kapitálové struktury při určování průměrných vážených nákladů kapitálu
41 Jan Šebík: Limity interpretace odvětvových ukazatelů
56 Oxana Šnajberg: Právo stavby v kontextu oceňování

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo