Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2017/2

Datum vydání: 16.8.2017

Počet stran: 58

Stati

Str. Autor a název
  3 Tomáš Buus: Okamžik ocenění a použitelné informace
14 Martin Červený – Miroslav Dušek: Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění
23 Pavel Kuchyňa: Osobní diskontní sazba
35 František Poborský: Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo