Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2017/1

Datum vydání: 28.3.2017

Počet stran: 68

Stati

Str. Autor a název
  3 Kateřina Černíková – Pavel Svačina: Odhad sazby licenčního poplatku pro účely vyčíslení škody z porušení patentu v České republice: Inspirace praxí USA
13 Jaroslav Kaizr: Měření výkonnosti průmyslových nemovitostních fondů a strategie růstu
26 František Poborský: Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR
42 Tomáš Podškubka – Martin Hanzal: Variantní přístupy k reziduální metodě pro ocenění pozemků s důrazem na časovou hodnotu peněz
58 Pavel Semerád – Lucie Semerádová: Problematické aspekty při stanovování směrné hodnoty u daně z nabytí nemovitých věcí

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo