Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2016/4

Datum vydání: 9.12.2016

Počet stran: 75

Stati

Str. Autor a název
  3 Kateřina Černíková – Pavel Svačina: Americký přístup ke kalkulaci škody z porušení patentu metodou rozumného licenčního poplatku
39 Lukáš Hruboň: Opční přístup k oceňování ručení – výplatní charakteristiky komplexních struktur
50 Tomáš Krabec – Romana Čižinská: Ušlý zisk u výrobních závodů
65 Iveta Sedláková – Andrea Čorejová – Martina Gogolová – Oľga Poniščiaková: Vymedzenie kritérií ohodnotenia ľudského potenciálu ako súčasť hodnoty podniku

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo