Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2016/3

Datum vydání: 18.11.2016

Počet stran: 87

Stati

Str. Autor a název
  3 Tomáš Brabenec – František Poborský: Preferenční akcie I. Vztah mezi hodnotou prioritních a kmenových akcií
36 Kateřina Černíková – Pavel Svačina: Hlavní rozdíly americké a české právní úpravy ve věci patentových škod
55 Michal Dvořák: Bezrizikové sazby ze státních dluhopisů: metoda Fama-Bliss
72 Miloš Mařík – Pavla Maříková: Analytické řešení cyklického problému při odhadu kapitálové struktury v tržních hodnotách při různé diskontní míře pro daňové štíty

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/2

STATI

Pavel Kohoutek – Tomáš Podškubka – Jiří Hlaváč:
Squeeze-out a spravedlivá hodnota

Veronika Machová – Tomáš Podškubka – Jiří Hlaváč:
Práce s datem ocenění a s tím spojené dostupné informace

Miloš Mařík – Pavla Maříková:
K vybraným problémům oceňování majetku s důrazem na oceňování podniku

Lenka Přečková – David Papáček:
Metodické postupy vedoucí ke stanovení pojistné hodnoty rodinného domu na českém pojistném trhu

vse-logo