Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2016/2

Datum vydání: 29.9.2016

Počet stran: 48

Stati

Str. Autor a název
  3 Barbora Hamplová: Diskontní míra při vyčíslování ekonomických škod
10 Milan Hrdý: Cílová kapitálová struktura a oborové standardy
22 Miloš Mařík – Pavla Maříková: Analytické řešení cyklického problému při odhadu kapitálové struktury v tržních hodnotách pro metodu DCF entity

 Diskuse

Str. Autor a název
34 Martin Červený: Východiska obsahového hodnocení znaleckých posudků v oboru oceňování podniku
45 Karel Klečka: Reakce na článek Výpočet tržní hodnoty nemovitosti s netržním nájemným – metoda podkladu a slupky

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo