Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2016/1

Datum vydání: 15.6.2016

Počet stran: 69

Stati

Str. Autor a název
3 Milan Hrdý: Nové poznatky z oblasti oceňování finančních institucí
14 Lukáš Hruboň: Násobek EV / EBITDA: Regresní analýza fundamentálních faktorů – data z WSE v letech 2012 – 2014
27 Tomáš Podškubka – Petr Diviš: Vývoj znalecké praxe v České republice na příkladu diskontní míry

 Diskuse

Str. Autor a název
45 Jaroslav Šantrůček – Michal Dohányos: Návrh českého standardu pro oceňování movitých věcí

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo