Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2015/4

Datum vydání: 11.12.2015

Počet stran: 71

Stati

Str. Autor a název
3 Jaroslav Kaizr – Michal Soták: Výpočet tržní hodnoty nemovitosti s netržním nájemným – metoda „podkladu a slupky“
15 Kateřina Pivoňková: Jednotná vzdělávací soustava v rámci celoživotního vzdělávání znalců
24 Zbyněk Zazvonil: Standardy VŠE-IOM pro oceňování nemovitých věcí

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo