Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2015/3

Datum vydání: 27. 11. 2015

Počet stran: 80

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Buus – Jakub Fischer: Intervalové odhady ve znaleckých posudcích
16 Jan Čadílek – Tomáš Moravec: Odpovědnost znalců podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
31 Lucie Rudolfová: Finanční vs. ekonomická tíseň
41 Olena Sich – Barbora Menčlová: Testování bankrotních modelů na malých a středních podnicích
52 Jaroslav Šantrůček: Metoda 2D-CF a její využití pro podnikovou ekonomii

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo