Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2015/2

Datum vydání: 30. 9. 2015

Počet stran: 85

Stati

Str. Autor a název
3 Romana Čižinská – Tomáš Krabec: Metodologické aspekty finančně kvalitativního ohodnocování značek nekótovaných společností
27 Michal Dvořák: Ekvitní prémie z českých dat: konstruktivní kritika
47 Milan Hrdý: Oceňování investičních fondů a investičních společností v kontextu nové zákonné úpravy
58 Lucie Rudolfová – Tatiana Škerlíková: Nepřímé náklady finanční tísně
75 Barbora Rýdlová: Zpracování revizních znaleckých posudků

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo