Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2014/4

Datum vydání: 8. 12. 2014

Počet stran: 109

Stati

Str. Autor a název
3 Jaroslav Brada – Karel Brůna: Transfer bezrizikové míry výnosnosti v USD do CZK s využitím basis swapů
26 Jaroslav Kaizr – Michal Soták: Systém trhu s komerčními nemovitostmi
39 Viktor Legát – Kateřina Jurčíková: Podmíněné protiplnění při podnikových kombinacích
53 Miloš Mařík – Pavla Maříková: Alternativní možnost řešení kruhového problému při odhadu kapitálové struktury v tržních hodnotách
69 Barbora Menčlová: Metody plánování při výnosovém oceňování podniku
80 Markéta Pláničková: Modifikace výnosových metod pro účely oceňování komerčních pojišťoven
98 David Trytko: Reálná hodnota v německých účetních předpisech

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo