Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2014/3

Datum vydání: 24. 11. 2014

Počet stran: 95

Stati

Str. Autor a název
3 Michal Dvořák: Bezriziková míra ze státních dluhopisů: přednosti a úskalí Svenssonovy metody
29 Lukáš Hruboň: Násobek EV/EBITDA: význam, analýza fundamentálních faktorů
45 Barbora Rýdlová – Inka Kropáčková: Výsledky dotazníkového šetření standardizace oceňování v ČR mezi znalci
59 Barbora Rýdlová: Zhodnocení podniku pro účely vypořádání SJM
78 Oxana Šnajberg: Úroková míra jako nástroj zohlednění právní vady nemovité věci
88 Hana Vomáčková: Operace s podniky a oceňování ve finančním účetnictví

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo