Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2014/2

Datum vydání: 26. 9. 2014

Počet stran: 95

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Buus: Ekvitní prémie v ČR: odhady z českých dat
19 Milan Hrdý: Identifikace rizika při procesu oceňování komerčních bank a jeho dopad na výsledné ocenění
35 Markéta Pláničková: Finanční analýza komerčních pojišťoven pro účely jejich ocenění
61 Lucie Rudolfová – Tatiana Škerlíková: Odkládají firmy vstup do insolvenčního řízení? Prodleva mezi formálním a věcným úpadkem
86 Jiří Strouhal – Monika Nikitina-Kalamäe – Natalja Gurviš – Anna-Lena Lochman – Kathrin Born – Tsz Wan Li – Toman Wagner: Jsou firmy z žebříčku TOP100 Ochotny včas zveřejňovat své účetní závěrky? Pohled do České republiky a Estonska

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo