Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2014/1

Datum vydání: 30. 5. 2014

Počet stran: 90

Stati

Str. Autor a název
3 Michal Dvořák: Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku
Dataset bezrizikových výnosností poskytnutých autorem je ke stažení na stránce Odborná činnost – Bezriziková výnosnost z úrokových swapů
28 Lukáš Hruboň: Opční přístup k oceňování ručení – ohlédnutí a praktické poznámky
44 Štěpánka Křečková: Specifika oceňování podniku pro účely poskytnutí bankovního úvěru
64 Pavel Kuchyňa: Kompenzace za ztrátu blízké osoby

Diskuze

Str. Autor a název
74 Rostislav Čada – Martin Dvořák – Pavel Neugebauer: Výnosové ocenění podniku v teorii a praxi
84 Milan Kubica: Etický kódex znalca

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2020/3-4

STATI

Jakub Mašek – Radana Šmídová:
Výše a struktura odměňování vedoucích pracovníků: případová studie Německo

Hoang Long Pham:
Přehled teorií kapitálové struktury

Markéta Pláničková:
Využití Embedded Value v oceňovací praxi

Barbora Rýdlová – Ivana Svatová:
Vliv optimalizace pracovního kapitálu na hodnotu podniku – část 1 empirické studie

Veronika Staňková – Miloš Mařík:
K problému výběru porovnatelné skupiny podniků pro ocenění a nástin budoucího výzkumu s využitím strojového učení

Roman Šůstek:
Výchozí hodnota tvářecího stroje: nadstandardní výbava ohraňovacího lisu

vse-logo