Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2014/1

Datum vydání: 30. 5. 2014

Počet stran: 90

Stati

Str. Autor a název
3 Michal Dvořák: Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku
Dataset bezrizikových výnosností poskytnutých autorem je ke stažení na stránce Odborná činnost – Bezriziková výnosnost z úrokových swapů
28 Lukáš Hruboň: Opční přístup k oceňování ručení – ohlédnutí a praktické poznámky
44 Štěpánka Křečková: Specifika oceňování podniku pro účely poskytnutí bankovního úvěru
64 Pavel Kuchyňa: Kompenzace za ztrátu blízké osoby

Diskuze

Str. Autor a název
74 Rostislav Čada – Martin Dvořák – Pavel Neugebauer: Výnosové ocenění podniku v teorii a praxi
84 Milan Kubica: Etický kódex znalca

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/2

STATI

Pavel Kohoutek – Tomáš Podškubka – Jiří Hlaváč:
Squeeze-out a spravedlivá hodnota

Veronika Machová – Tomáš Podškubka – Jiří Hlaváč:
Práce s datem ocenění a s tím spojené dostupné informace

Miloš Mařík – Pavla Maříková:
K vybraným problémům oceňování majetku s důrazem na oceňování podniku

Lenka Přečková – David Papáček:
Metodické postupy vedoucí ke stanovení pojistné hodnoty rodinného domu na českém pojistném trhu

vse-logo