Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2013/4

Datum vydání: 6. 12. 2013

Počet stran: 111

Stati

Str. Autor a název
3 Romana Čižinská – Tomáš Krabec: Aplikace VIM modelu na ocenění značek charakteristických zápornou relevancí v nákupním rozhodování spotřebitele
17 Markéta Hejduková: Oceňování komerčních pojišťoven pomocí metod tržního porovnání
39 Přemysl Krch: Dostupnost oceňovacích multiplikátorů pro Střední a Východní Evropu
62 Barbora Rýdlová – Inka Kropáčková: Pohled odborné veřejnosti a zainteresovaných orgánů na standardizaci oceňování v ČR – výsledky dotazníkového šetření
79 Jiří Strouhal – Dana Dvořáková: Vliv účetních oceňovacích modelů na vybrané finančně-analytické ukazatele
98 Oxana Šnajberg: Stanovení diskontní míry při výnosovém oceňování nemovitostí

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo