Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2012/5

Datum vydání: 12. 12. 2012

Stati

Str. Autor a název
3 Oxana Antonova: Ocenění pozemku se stavbou ve vlastnictví jiného subjektu
16 Tomáš Buus: Investiční a tržní hodnota podniku v ČR
27 Barbora Menčlová: Zániky a doba existence společností a podniků
47 Petr Musílek: Selhání ratingových agentur a jejich regulace
62 Barbora Rýdlová: Návrh českého standardu oceňování podniků: Standard Diskonty a prémie
71 Pavel Svačina: Metoda průměrných úbytků a životnost českých a evropských patentů v letech 1990 – 2010

Diskuze

Str. Autor a název
95 Zbyněk Zazvonil: Případová studie aneb o hodnotě perníkového hradu

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo