Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2012/4

Datum vydání: 30. 11. 2012

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Brabenec: Ocenění vypořádacího podílu ve společnosti s ručením omezeným
23 Milan Hrdý – Eva Ducháčková: Problematika oceňování neživotních pojišťoven
38 Tomáš Podškubka: Analýza diskontní míry ve znaleckých posudcích
61 Lucie Rudolfová: Zohlednění nákladů finanční tísně v ocenění podniku pomocí bariérové opce
83 Pavel Svačina: Životnost českých užitných vzorů pohledem roku 2011
100 Radana Šmídová: Scoringové modely ve finanční analýze a jejich využití při oceňování podniku

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo