Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2012/2

Datum vydání: 20. 7. 2012

Stati

Str. Autor a název
3 Jan Čadílek – Tomáš Moravec: Znalecké posudky podle § 196a obchodního zákoníku ve světě judikatury
20 Martin lltis – Jiří Hnilica: Specifika oceňování leteckých dopravců
35 Barbora Menčlová: Doba existence podniku a její vliv na jeho hodnotu
53 Jana Skálová – Tomáš Podškubka: Oceňování jmění – některé novinky v novele zákona o přeměnách

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo