Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2011/4

Datum vydání: 21. 12. 2011

Stati

Str. Autor a název
3 Milan Hrdý – Eva Ducháčková: Úvod do oceňovacích standardů pojišťoven
19 Pavel Svačina: Návrh směrnice pro oceňování nehmotných aktiv v podmínkách České republiky
39 Pavel Tůma: Faktorová analýza beta pomocí regresních rovnic a porovnání s ostatními přístupy

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo