Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2011/3

Datum vydání: 5. 12. 2011

Stati

Str. Autor a název
3 Jiří Hnilica – Ondřej Nowak: Využití simulací Monte Carlo při oceňování podniku
21 Milan Hrdý: Oceňovací standardy pro komerční banky a další finanční instituce
37 Pavel Plánička: Stanovení bezrizikové výnosové křivky ve výnosovém oceňování podniků za použití IRS
49 Zbyněk Zazvonil: Návrh standardu pro oceňování nemovitostí tržní hodnotou

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo