Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2011/2

Datum vydání: 15. 9. 2011

Stati

Str. Autor a název
3 Dana Dvořáková: Otevřené koncepční otázky oceňování ve finančním účetnictví
16 Zbyněk Hackl: Riziková prémie trhu na základě dividendového výnosu – odhad pro ČR
25 Markéta Hejduková: Majetkové metody oceňování komerčních pojišťoven
39 Libuše Müllerová – Marie Paseková – Jiří Strouhal: Zásada opatrnosti v malých a středních podnicích z pohledu auditora
50 Radana Šmídová: Oceňování lékařských praxí s důrazem na praxe zubní
62 František Tregler: Měření výkonnosti private equity

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo