Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2011/1

Datum vydání: 10. 6. 2011

Stati

Str. Autor a název
3 Jan Čadílek – Tomáš Moravec: Znalecký posudek dle § 155 insolvenčního zákona
18 Patrik Luxemburk: Využití opčního přístupu při hodnocení projektu výpočtem čisté současné hodnoty
30 Jana Skálová – Ladislav Mejzlík: Účetní souvislosti oceňování jmění společnosti při přeshraničních fúzích
42 Pavel Svačina: Empirický odhad životností nehmotných aktiv v oboru fotovoltaických a solárních energií

Diskuze

Str. Autor a název
54 Pavel Plánička: Teoretická východiska stanovení bezrizikové výnosové míry
67 František Poborský: Oceňování podniků s podstatným podílem nemovitostí

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo