Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2010/4

Datum vydání: 27. 12. 2010

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Buus: Denominace bezrizikového aktiva při oceňování
18 Radim Dědic: Odhad tržeb v české znalecké praxi: výsledky dotazníkového šetření
34 Zbyněk Hackl: Riziková prémie trhu – přístupy
46 Petra Oceláková: Vliv bezrizikové úrokové sazby a času na hodnotu reálné call opce
67 Barbora Rýdlová: Vliv obchodovatelnosti u kontrolních podílů na velikost kontrolní prémie
85 Radana Šmídová: Neuronové sítě ve finanční analýze a jejich přínos pro oceňovatele
98 Jitka Veselá: Méně využívané modely pro ohodnocení akcií, jejich přednosti a slabiny

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo