Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2010/3

Datum vydání: 15. 11. 2010

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Buus: Rovnovážná cena akciového trhu II
16 Markéta Hejduková: Výnosové metody oceňování komerčních pojišťoven
27 Lukáš Křístek: Firma, podnik, společnost
36 Viktor Legát – Kateřina Jurčíková: Alternativní metody stanovení licenčního poplatku – metoda rozdělení zisku (Profit Split Method)
50 Petr Musílek: Ceny akcií: efektivní nebo behaviorální přístup?
65 Tomáš Podškubka – Jiří Hlaváč: Teoretický koncept Fair Value a Value in Use aktiv – inspirace z IFRS pro praxi ČR

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo