Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2010/2

Datum vydání: 20. 8. 2010

Stati

Str. Autor a název
3 Vladimír Sysel: Problematika agresivního earnings managementu a jeho vlivu na tržní hodnotu akcie
29 Jan Vlachý: Oceňování smluvních aktiv

Diskuze

Str. Autor a název
41 Tomáš Krabec: Tržní hodnota podniku: k terminologii

Konzultace

Str. Autor a název
58 Radim Dědic: Finanční systém ČR: bankovní sektor a kapitálový trh

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo