Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2010/1

Datum vydání: 22. 3. 2010

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Buus: Zjišťovat anebo stanovovat – cenu anebo hodnotu?
11 David Dušek: Vybrané aspekty použití věčné renty s kapitalizovanou amortizací pro odhad výnosové hodnoty nemovitosti
23 Petra Oceláková: Vliv rizika na efektivnost investice stanovenou pomocí čisté současné hodnoty a reálné opce
41 Iveta Sedláková – Tatiana Šajtlavová: Ekonomicko-právna podstata vyčíslenia finančnej ujmy v znaleckých úkonoch ekonomických znaleckých odborov

Diskuze

Str. Autor a název
47 Pavel Tůma: Techniky oceňování technologických firem
57 Zbyněk Zazvonil: Význam rekonciliace při oceňování nemovitostí

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo