Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2009/4

Datum vydání: 22. 12. 2009

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Buus: Rovnovážná výnosnost akciového trhu
14 Markéta Hejduková: Specifika komerčních pojišťoven jakožto předmětu ocenění s důrazem na finanční analýzu
29 Jan Jurečka: Ocenění nehmotného majetku podle majetkové a finanční struktury podniku
48 Bohuslava Knapová, Tomáš Krabec, Jaroslava Roubíčková: Možnosti použití kategorie zisku EBIT ve finanční analýze nekótované české společnosti
75 Stanislav Kopeček: Přístup tržního srovnání při oceňování podniků a jeho aplikace v podmínkách ČR

Diskuze

Str. Autor a název
85 Jaroslav Novotný: Nabídkové versus realizované ceny nemovitostí v ČR

Recenze

Str. Autor a název
97 Božena Hrvoľová: Recenze na publikaci: Anna Harumová a kol. „Stanovenie hodnoty majetku“

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo