Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2009/2

Datum vydání: 31. 7. 2009

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Brabenec: Squeeze-out v podmínkách České republiky
12 Markéta Hejduková: Rozhodování podniku mezi úvěrovým a leasingovým financování investic v právním prostředí České republiky
26 Pavla Maříková: Vztah metody DCF a EVA pro ocenění podniku s důrazem na vliv leasingu

Diskuse

Str. Autor a název
53 Iveta Filipová: Vybrané metody ocenění lidského kapitálu

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo