Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2009/1

Datum vydání: 15. 4. 2009

Stati

Str. Autor a název
3 Jana Goldscheidová: Finanční leasing dle účetních standardů CAS, IAS/IFRS, US GAAP a vliv jednotlivých způsobů zaúčtování na EVA
33 Jiří Kokoška: Ještě jednou k obvyklé ceně
44 Zbyněk Zazvonil: Zadlužitelná (zápůjční) hodnota nemovitostí

Informace

Str. Autor a název
60 Tomáš Vladař: Možnosti zjednodušení cenových předpisů (závěrečná práce)

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo