Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2008/3-4

Datum vydání: 15. 12. 2008

Stati

Str. Autor a název
3 Jan Jurečka: Návrh doporučení pro oceňování nehmotného majetku
29 Jiří Kokoška: Obvyklá cena
47 Tomáš Krabec: Několik poznámek k terminologii ohodnocování aktiv
55 Zbyněk Zazvonil: Výnosová kapitalizace

Diskuse

Str. Autor a název
67 Iveta Filipová: Absence lidského kapitálu ve standardních finančních výkazech

Informace

Str. Autor a název
80 Josef Forst: Oceňování rodinného domu v právním systému našeho státu od jeho vzniku v roce 1918 (závěrečná práce)

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo