Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2008/2

Datum vydání: 30. 9. 2008

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Brabenec: Stanovení hodnoty obvyklého úroku a jeho vliv na ocenění podniku
22 Lucie Jahodová: Empirický výzkum zkoumající klíčové otázky v rámci oceňování podniku
35 Eva Kváčiková – Mikuláš Szilágyi: K problematike oceňovania a medzinárodného vymáhania daňových pohľadávok
55 Jitka Veselá: Možnosti a úskalí analytika při stanovení požadované výnosové míry investora z akcií

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/1

STATI

Martin Červený:
Návrh kritérií pro hodnocení znaleckých posudků na ocenění podniku: výnosové ocenění

Milan Hrdý:
Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy

Lukáš Hruboň: 
Násobek EV / EBITDA: upravená EBITDA – symetrický obraz v rozvaze

Darina Tauberová:
Regresní model pro predikování vývoje cen na nemovitostním trhu

vse-logo