Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Archiv

Přehled obsahů jednotlivých čísel časopisu:

Ročník 11 – rok 2018
2018/1, 2018/2

Ročník 10 – rok 2017
2017/1, 2017/2, 2017/3, 2017/4

Ročník 9 – rok 2016
2016/1, 2016/2, 2016/3, 2016/4

Ročník 8 – rok 2015
2015/1, 2015/2, 2015/3, 2015/4

Ročník 7 – rok 2014
2014/1, 2014/2, 2014/3, 2014/4

Ročník 6 – rok 2013
2013/1, 2013/2, 2013/3, 2013/4, 2013/5

Ročník 5 – rok 2012
2012/1, 2012/2, 2012/3, 2012/4, 2012/5

Ročník 4 – rok 2011
2011/1, 2011/2, 2011/3, 2011/4

Ročník 3 – rok 2010
2010/1, 2010/2, 2010/3, 2010/4

Ročník 2 – rok 2009
2009/1, 2009/2, 2009/3, 2009/4

Ročník 1 – rok 2008
2008/1, 2008/2, 2008/3-4

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2018/2

STATI

Pavel Kohoutek – Tomáš Podškubka – Jiří Hlaváč:
Squeeze-out a spravedlivá hodnota

Veronika Machová – Tomáš Podškubka – Jiří Hlaváč:
Práce s datem ocenění a s tím spojené dostupné informace

Miloš Mařík – Pavla Maříková:
K vybraným problémům oceňování majetku s důrazem na oceňování podniku

Lenka Přečková – David Papáček:
Metodické postupy vedoucí ke stanovení pojistné hodnoty rodinného domu na českém pojistném trhu

vse-logo