Valuation Journal
Valuation Journal
Valuation
ČESKY ENGLISH
University of Economics, Prague

Reviewers 2016

 • Baláž Martin, Ing. MBA ConstRealEst, Prologis, Director Leasing & Development Czech Republic and Slovakia
 • Banye Alena (Ptáčková), Ing., appraiser, TOFI s.r.o.
 • Brabenec Tomáš, Ing. Ph.D. LL.M., BDO Appraisal Services – znalecký ústav, VŠE
 • Čada Karel, Ing. prom.práv. Ph.D., appraiser
 • Hlaváč Jiří, Ing., Ph.D., TPH Horwath Notia Consulting s.r.o.
 • Jezbera Lukáš, Ing., Planning and Analysis Manager, Home Credit
 • Klepková Vodová Pavla, doc. Ing., Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra financí
 • Knappek Libor, Ing., Venture Investors, appraiser
 • Kosinka Josef, Ing., appraiser
 • Kotrbová Jana, Ing., PricewatergauseCooper
 • Kučera Adam, Ing., ČNB
 • Legát Viktor, Ing. Mgr., PricewatergauseCooper
 • Luxemburg Patrik, Ing., KPMG Česká republika
 • Majduchová Helena, prof. Ing. Ph.D., EU Bratislava
 • Míček Tomáš, Ing., P3 Logistic Parks, ředitel pro ČR
 • Němečková (Černohorská) Jana, Ing., A-Consult plus, spol. s r.o.
 • Netušilová Pavla, Ing. Ph.D., ČNB, external lecturer of ZČU Plzeň
 • Podškubka Tomáš, Ing. Ph.D., TPA Horwath
 • Režňáková Mária, prof. Ing. CSc., VÚT Brno, Fakulta podnikatelská, ředitelka Ústavu financí
 • Šantrůček Jaroslav, ČKOM
 • Štědra David, Ing., OSVČ
 • Tomášková Eva, Ing. Ph.D., Masarykova univerzita Brno, Katedra finančního práva a národního hospodářství
 • Tregler František, Ing., Penta Investments Ltd

CURRENT ISSUE
2017/2

ARTICLES

Tomáš Buus:
Valuation date and usable information

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Valuing engineering structure easements for the purposes of expropriation

Pavel Kuchyňa:
Personal discount rate

František Poborský:
The analysis of economic subjects´ liquidation in the Czech Republic II

vse_logo_en