Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2017/3

Datum vydání: 2.11.2017

Počet stran: 65

Stati

Str. Autor a název
  3 Lukáš Hruboň: Násobek EV/EBITDA: kvantifikace veličiny EBITDA
23 Miloš Mařík – Pavla Maříková: Ještě jednou k problému kapitálové struktury při určování průměrných vážených nákladů kapitálu
41 Jan Šebík: Limity interpretace odvětvových ukazatelů
56 Oxana Šnajberg: Právo stavby v kontextu oceňování

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/4

STATI

Patrik Budský – Jan Dvořák:
Průměrné multiplikátory odvětví a jejich komparace s daty z burzy

Lucie Jahodová:
Možné rozdíly mezi metodami DCF a EVA v důsledku rozdílného vymezení investovaného kapitálu a čistých provozních aktiv

Jaroslav Kaizr:
Nemovitosti v účetnictví společností zaměřených na průmyslové nemovitosti

Miloš Mařík – Pavla Maříková:
Je věčná renta na bázi zisku vhodným způsobem odhadu výnosové hodnoty stabilizovaného podniku?

Pavel Svačina – Petr Heršálek:
Odměny za zaměstnanecké vynálezy – přístupy, obvyklá výše a trendy v korporátním sektoru různých zemí

vse-logo